Dwarna

trigger
DRLLE
ETBI
FØNIX
NALA
WIT

DETTALJI DWAR ID-DRLLE

Id-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà (DRLLE) fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol huwa responsabbli għal politika ta’ livell għoli u inizjattivi ta’ forniment fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti. Id-DRLLE huwa wkoll responsabbli għall-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni ta’ Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet għal Oppotunitajiet Ġodda għall-Adulti f’Malta u l-Istrateġija Nazzjonali għat-Tagħlim Tul il-Ħajja.

Id-DRLLE huwa mmexxi minn viżjoni li t-tagħlim tul il-ħajja permezz ta’ approċċi għall-edukazzjoni aktar personalizzati, ibbażati fuq l-evidenza u innovattivi, jagħti s-setgħa liċ-ċittadini jtejbu l-ħiliet jew li jingħataw ħiliet ġodda li jwasslu għal opportunitajiet ta’ ħajja aħjar. Permezz tas-servizzi tiegħu jilħaq aktar minn 10,000 student adult.

Id-DRLLE jiffoka fuq l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-inizjattivi tal-politika fl-oqsma tat-tagħlim tul il-ħajja u dawk li jħallu l-iskola qabel iż-żmien.

Il-missjoni tagħna hija li nżidu l-valur għall-għoti tas-servizzi pubbliċi permezz taċ-ċiklu kollu tal-politika, li jkopri r-riċerka, il-komunikazzjonijiet u t-twettiq tal-programm. Id-DRLLE ħa f’idejh u temm b'suċċess firxa ta’ karigi ta’ ġestjoni tal-proġetti li kienu jeħtieġu kapaċità amministrattiva.

Id-DRLLE għandu aċċess għal informazzjoni dwar ir-riċerka u netwerks ta’ fornituri u ta’ dawk li jfasslu l-politika f’dan il-qasam madwar Malta. Fil-livell internazzjonali, id-DRLLE huwa attiv f’diversi netwerks, fosthom in-netwerk ta’ Koordinaturi Nazzjonali tal-Aġenda tal-UE għat-Tagħlim tal-Adulti, in-Netwerk ta’ Riċerka Eurydice u n-Netwerk ta’ Ħiliet Bażiċi tal-UE. Id-DRLLE huwa responsabbli għall-koordinazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għat-Tagħlim Tul il-Ħajja bħala l-mutur għat-tkabbir, l-impjiegi, il-kompetittività globali u l-bidla soċjali.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok żur: www.lifelonglearning.gov.mt

DETTALJI DWAR L-ETBI

L-ETBI huwa korp li jirrappreżenta 16-il membru tal-Bordijiet ta’ Edukazzjoni u Taħriġ fl-Irlanda u huwa wkoll membru ewlieni tal-korp ta’ fornituri tal-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ tal-UE msejjaħ il-Federazzjoni tal-UE ta’ Impjegaturi fl-Edukazzjoni.

L-ETBs huma awtoritajiet statutorji li huma responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ, il-ħidma fost iż-żgħażagħ u firxa ta’ funzjonijiet statutorji oħra. L-ETBs jimmaniġġjaw u joperaw skejjel tat-tieni livell, kulleġġi ta’ edukazzjoni ulterjuri, skejjel nazzjonali tal-komunità b’reliġjonijiet differenti u firxa ta’ ċentri ta’ edukazzjoni ulterjuri u għall-adulti li jwettqu programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ. L-ETBs huma attivi fil-komunitajiet lokali permezz tal-forniment dirett ta’ programmi ta’ taħriġ u edukazzjoni mogħtija f’ċentri tat-taħriġ, kulleġġi u ambjenti oħra ta’ taħriġ u edukattivi.

L-ETBI huwa l-imsieħeb Irlandiż ewlieni li huwa fornitur tal-edukazzjoni pubblika u tat-taħriġ. Ir-rwol tal-ETBI huwa biex jagħmel użu mill-Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet mal-persunal u l-istudenti tagħhom u biex ikunu l-qofol fil-livell lokali bejn partijiet involuti oħra u l-klijenti tagħhom li jixtiequ jieħdu l-opportunità ta’ tagħlim flessibbli wara l-użu tagħhom tal-Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet.

L-ETBI huwa l-aġent ewlieni tal-twettiq ta’ Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet fl-Irlanda u għalhekk l-Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet se tkun sors ta’ informazzjoni għat-twettiq tal-ħidma tagħhom f’dan ir-rigward. Huma udjenza ewlenija għar-riżultat tal-proġett fl-Irlanda.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok żur: www.etbi.ie

Għal dan il-proġett, Fønix topera taħt il-mandat delegat tal-Ministeru Norveġiż tal-Edukazzjoni u r-Riċerka.

Fønix hija l-akbar kumpanija fis-suq tar-riabilitazzjoni vokazzjonali fin-Norveġja. L-uffiċċju ewlieni jinsab f’Sandefjord, fin-Norveġja, u huwa ta’ appoġġ għal 12-il uffiċċju regjonali fil-parti tan-Nofsinhar tan-Norveġja. Fønix għandha madwar 220 impjegat – fil-maġġoranza tagħhom ħarrieġa u għalliema ċċertifikati.

Fønix jaqdi rwol importanti għall-komunità u l-awtoritajiet pubbliċi fir-rigward tar-riabilitazzjoni vokazzjonali, it-taħriġ tal-lingwa għall-migranti u l-programmi edukattivi għal impjegati b'ħiliet bażiċi u ħtieġa ta’ taħriġ vokazzjonali.

Fi kwalunkwe żmien matul is-sena, dan is-servizz jinkludi madwar 2,000 student / persuna li qed ifittxu xogħol u madwar 300 migrant / student tal-lingwa. Fl-2017, aktar minn 1,400 persuna li kienu qed ifittxu impjieg sabu impjieg permezz ta’ Fønix fuq bażi ta' kull sena, Fønix hija f’kuntatt dirett ma’ grupp fil-mira ta’ 7 - 8,000 persuna ta’ kull età u li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja. Dan il-grupp fil-mira huwa faċli biex jintlaħaq permezz tas-sistemi tagħna - wiċċ imb wiċċ u / jew b’mod diġitali - u jista’ jiġi mmonitorjat faċilment permezz ta’ perjodu qasir / twil.

Fønix tibbaża l-forniment tas-servizz tagħha fuq il-bżonn individwali ta’ kull persuna għall-għajnuna, fir-rigward tal-kapaċità tax-xogħol tagħhom. Huma jħarrġu lil kull individwu lejn impjieg ordinarju permezz ta’ kwalifika u taħriġ għall-impjiegi.

Is-servizzi pprovduti għal persuni b’diżabilità vokazzjonali huma:

  • Valutazzjoni tal-kapaċità potenzjali għax-xogħol u edukattiva tal-individwu u l-kwalifika tal-individwu permezz ta’ gwida għall-karriera, taħriġ u/jew kwalifika adattata għax-xogħol (ħiliet għax-xogħol jew edukazzjoni ulterjuri).
  • Għoti ta’ xogħol permanenti adattat għall-individwi li m’għandhomx possibbiltà li jsibu xogħol fis- suq tax-xogħol miftuħ.

 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok żur: www.fonix.as 

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għall-Adulti fl-Irlanda hija organizzazzjoni tal-karità indipendenti impenjata biex tiżgura li persuni b’diffikultajiet fil-litteriżmu u n-numeriżmu jkunu jistgħu jieħdu sehem bis-sħiħ fis-soċjetà u jkollhom aċċess għal opportunitajiet ta’ tagħlim li jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom.

NALA hija forza ewlenija ta’ kampanji u lobbjar dwar kwistjonijiet tal-litteriżmu tal-adulti nvoluti fit-taħriġ ta’ għalliema, fl-iżvilupp ta’ materjal għat-tagħlim, fis-servizzi ta’ edukazzjoni virtwali, fit-tfassil ta’ politika, fir-riċerka u f’kampanji biex titqajjem kuxjenza dwar il-kawżi, il-firxa u r-reazzjonijiet għad-diffikultajiet tal-litteriżmu tal-adulti fl-Irlanda.

Bosta individwi u organizzazzjonijiet ikkontribwew konsiderevolment fix-xogħol tal-litteriżmu tal-adulti fl-Irlanda. Min-naħa tagħna, poġġejna l-litteriżmu fuq l-aġenda politika u ksibna fondi għall-provvista ta’ servizzi tal-litteriżmu għall-adulti. Bħalissa hemm 54,000 adult li qed jattendu korsijiet tal-litteriżmu tal-adulti pprovduti mill-Bord tal-Edukazzjoni u tat-Taħriġ (ETB) madwar il-pajjiż kollu.

Il-ħidma ta’ NALA tinkludi:

  • Lobbjar għal aktar investiment biex jiżdied il-livell tal-litteriżmu tal-adulti
  • Naħdmu ma’ u nkunu reattivi għall-ħtiġijiet tal-membri tagħna
  • Naħdmu ma’ fornituri fil-qasam tal-edukazzjoni biex nidentifikaw u naqsmu l-aqwa prattiki fit-tagħlim u l-edukazzjoni tal-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali tal-adulti
  • Ngħinu biex nagħmlu t-tagħlim u l-korsijiet aktar aċċessibbli għal persuni bi ħtiġijiet fil-litteriżmu u n-numeriżmu
  • Nappoġġjaw l-organizzazzjonijiet u s-servizzi biex ikunu konxji dwar il-kwistjoni tal-litteriżmu u biex jikkomunikaw b’mod ċar
  • Inwettqu riċerka dwar il-ħtiġijiet tal-litteriżmu u l-aqwa prattika fit-tagħlim u l-edukazzjoni

 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok żur: www.nala.ie

Id-WIT huwa sieħeb ewlieni li jikkontribwixxi għar-riżultati tar-riċerka u l-evalwazzjoni proposti. Id-WIT huwa istituzzjoni fil-livell universitarju fl-Irlanda tax-Xlokk b’aktar minn 10,000 student u 1,000 impjegat. Id-WIT joffri programmi ta’ tagħlim u riċerka f’diversi oqsma, minn Ċertifikat Ogħla għal Baċellerat sa PhD. L-istitut huwa l-fornitur ewlieni ta’ edukazzjoni ogħla fir-reġjun tax-Xlokk tal-Irlanda. Ir-riċerkaturi tad-WIT ikkompetew b’suċċess kontra riċerkaturi tal-Università għal fondi ta’ riċerka nazzjonali u tal-UE prestiġjużi (eżempju PRTLI, SFI u l-Programm Qafas tal-UE FP4, FP5, FP6 u aktar reċentement FP7). Matul l-aħħar 10 snin, id-WIT kiseb b’suċċess aktar minn €70 miljun f’fondi ta’ riċerka.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok żur: www.wit.ie