About Us

trigger
DRLLE
ETBI
FØNIX
NALA
WIT

Direktoratet for forskning, livslang læring og arbeidsevne (DRLLE) innen departementet for utdanning og sysselsetting er ansvarlig for politiske- og avsetningsinitiativer innen voksenopplæring. DRLLE er også ansvarlig for anbefaling og gjennomføring av nye muligheter for voksne i Malta og den nasjonale livslange læringsstrategien.

DRLLEs visjon er at livslang læring utdanner innbyggerne gjennom mer personlige, bevis-baserte og innovative tilnærminger til utdanning, for å kunne bidra til bedre livsmuligheter. Totalt imøtekommes over 10 000 voksne elever.

DRLLE fokuserer på utvikling, implementering og overvåkning av de politiske initiativene på områdene livslanglæring og tidlig skoleavgang.

Vårt oppdrag er å tilføre verdi til offentlig tjenestelevering gjennom hele policy syklusen som dekker forskning, kommunikasjon og levering av programmer. DRLLE har foretatt og fullført en rekke prosjektledelsesoppgaver.

DRLLE har tilgang til forskningsinformasjon og et nettverk av tilbydere og beslutningstakere på Malta som arbeider innenfor dette området. På internasjonalt nivå er DRLLE aktiv i forskjellige nettverk inkludert EU-agendaen for nasjonale koordinatorer for Voksenopplæringsnettverket, Eurydice Forskningsnettverk og EUs grunnleggende kompetansenettverk. DRLLE er ansvarlig for koordinering av den nasjonale livslange læringsstrategien som pådriver for vekst, arbeidsplasser, global konkurranseevne og sosial endring.

For mer informasjon vennligst besøk: www.lifelonglearning.gov.mt

ETBI DETALJER

ETBI representerer 16 medlemmer innen utdanning og opplæring i Irland, og er i tillegg et sentralt medlem av EUs yrkesrettet utdanning og opplæringsleverandører, EU Federation of Education Employers.

ETBs er lovfestede myndigheter som har ansvar for utdanning og opplæring, ungdomsarbeid og en rekke andre lovbestemte funksjoner. ETBs administrer og drifter videregående skoler, høgskoler, multi-trossamfunn, nasjonale skoler og en rekke voksne og videreutdanningssentre som tilbyr utdanning og opplæringsprogrammer. ETBs er aktive i lokalsamfunnene gjennom direkte tilbud av opplærings-og utdanningsprogrammer som leveres i opplæringssentre, høyskoler og andre opplærings-og utdanningsmiljøer.

ETBIs rolle er hovedleverandør og partner for den Irske offentlige utdanning og opplæringsleverandøren til å bruke Ferdighetskartlegging med sine ansatte og elever, og å være støttespiller på lokalt nivå mellom andre interessenter og deres kunder som ønsker en fleksibel læringsmulighet etter deres bruk av Ferdighetskartleggingen.

ETBI er hovedleverandør for voksenopplæring i Irland. De er en viktig målgruppe for utfallet av Ferdighetskartleggingen i Irland.

For mer informasjon vennligst besøk: www.etbi.ie

For dette prosjektet opererer Fønix under delegert mandat fra det Norske utdannings-og forskningsdepartementet.

Fønix er det største selskapet innenfor yrkesrehabiliteringsmarkedet i Norge. Hovedkontoret ligger i Sandefjord, Norge, med 12 regionale kontorer i den sørlige delen av Norge. Fønix har ca. 220 ansatte – i hovedsak sertifiserte coacher og lærere.

Fønix har en viktig rolle i samfunnet og offentlige myndigheter for yrkesrettet rehabilitering, språkopplæring for innvandrere og utdanningsprogrammer for ansatte med svake grunnleggende ferdigheter og behov for yrkesopplæring.

På et hvilket som helst tidspunkt i løpet av året omfatter denne tjenesten ca. 2 000 elever/jobbsøkere og ca. 300 innvandrere/språkelever. I 2017 fikk mer enn 1 400 jobbsøkere jobb gjennom Fønix. Fønix er i direkte kontakt med en målgruppe på 7-8 000 mennesker i alle aldre og bakgrunn. Denne målgruppen er lett å nå gjennom våre systemer – både ansikt til ansikt og/eller digitalt – og kan enkelt overvåkes i korte/lange perioder.

Fønix baserer sine tjenester på enhver persons individuelle behov for tilpassing når det gjelder deres arbeidskapasitet. Målet er ordinær sysselsetting gjennom kvalifisering og jobbtrening.

Tjenestene som tilbys for arbeidsuføre er:

  • Vurdering av jobbsøkers potensielle arbeid, den pedagogiske kapasiteten, kvalifikasjonen gjennom karriereveiledning, tilpasset arbeidspraksis og/eller kvalifisering (jobbferdigheter eller videreutdanning).
  • Permanent tilpasset arbeid for enkeltpersoner som ikke har noen mulighet for jobb i det åpne arbeidsmarkedet.

For mer informasjon vennligst besøk: http://www.Fonix.AS

National Adult literacy Agency (NALA) i Irland er en uavhengig veldedig organisasjon som forplikter seg til å sørge for at folk med lese-og regne vanskeligheter fullt ut kan ta del i samfunnet og ha tilgang til læringsmuligheter som dekker deres behov.

NALA er ledende i kampanje og lobbyvirksomhet når det gjelder voksnes feridghetsproblemer. NALA er involvert i veileeropplæring, utviklling av undervisningsmateriell, fjernundervisningstjenester, politikk, forskning og kampanjer for å øke bevisstheten om årsakene, omfang og svar på voksnes leseferdighetsvanskeligheter i Irland.

Mange individer og organisasjoner har bidratt betraktelig til voksen kompetanse arbeid i Irland. For vår del har vi satt leseferdighet på den politiske agendaen og sikret finansiering for levering av leseferdighetstjenester til voksne. For tiden deltar 54 000 voksne i leseferdighetskurs over hele landet i Education and Training Board (ETB).

NALA ' s arbeid omfatter:

  • Lobbyvirksomhet for ytterligere investeringer for å heve voksenkompetansenivåer
  • Engasjere seg i og svare på behovene til våre medlemmer
  • Arbeide med utdanningsleverandører for å identifisere og dele beste praksis i undervisning og læring av voksen kunnskap, regne- og digitale ferdigheter
  • Bidra til å gjøre læring og kurs mer tilgjengelig for personer med svake lese-og regne ferdigheter
  • Å støtte organisasjoner og tjenester for å være oppmerksomme på problemet med leseferdighet og kommunisere tydelig
  • Drive forskning på lese-og opplæringsbehov og beste praksis for undervisning og læring

For mer informasjon vennligst besøk: www.Nala.ie

WIT er en viktig partner som bidrar til forskning og evaluerings. WIT er en universitets-nivå institusjon i Sør-Øst Irland med over 10 000 studenter og 1 000 ansatte. WIT tilbyr undervisning og forskningsprogrammer i ulike områder fra høyere utdanning til bachelorgrad til PhD. Instituttet er den største leverandøren av høyere utdanning i Sørøst-regionen i Irland. WIT forskere har konkurrert vellykket mot Universitetet forskere for prestisjetunge nasjonale og EU forskningsmidler (f. eks PRTLI, SFI og EU rammeverk program FP4, FP5, FP6 og sist FP7). I løpet av de siste 10 årene har WIT mottatt over €70 000 000 i forskningsmidler.

For mer informasjon vennligst besøk: www.Wit.ie